داستان تاج و تخت 1.0.57 APK (MODs, Unlimited money) free Download on Android

Advertisement

1.0.56 APK MODs Unlimited money free Download on Android

داستان تاج و تخت Download .APK MODDED for Android

you can download the latest داستان تاج و تخت .APK Mod file For Android
Playstore id = com.medrick.kingdomaffairs

داستان تاج و تخت Information

Version 1.0.56
Category Strategy
Size 96MB
uploaded by https://modunlimit.com/
Updated 2021-02-24
Required APP Android 4.1+
Totall Download 50,000+

What Is New

DOWNLOAD

Total votes:

داستان تاج و تخت 1.0.56 APK (MODs, Unlimited money) free Download on Android سرورم! “داستان تاج و تخت”، یک بازی آنلاین استراتژی و شبیه سازی از زندگی پادشاهی یک سرزمین پهناور است. شما به عنوان پادشاه سرزمین، تمامی جنبه های خانواده های سلطنتی را تجربه خواهید کرد، اعم از: داستان های پراحساس درباری، توطئه ها و اتحادها، سیاست های خصمانه و نبرد قاطعانه و سیاست گذاری و خردورزی!

پس با درایت پادشاهی کن و قلمرو خودت رو توسعه بده، و در نهایت پادشاهی شو که همگان حسادت آن را داشته باشند!

★★★ ویژگی های بازی ★★★

● سرورم! نیروهای تحت کنترلت رو پیدا کن:

شوالیه های نمونه، مبارزان ترسناک، پیشکاران وفادار، استراتژیست های باهوش. پیشنهاد شما چیه، سرورر من؟ بذارید اونها به شما کمک کنن.

● سرورم! پادشاهی خود رو داشته باش :

بر شورای خود نظارت و به امور پادشاهی رسیدگی کن، احکام لازمه را صادر و شکوفایی پادشاهی خودت رو ببین. منابع ضروری مانند پول، غذا و سربازان رو برای توسعه پادشاهی مدیریتشون کن. قدرت خودت رو برای مقاومت در برابر دشمنانی که جرات حمله به شما رو دارن تقویت کن و بهشون نشون بده که پادشاه کیه!

● سرورم! قدرت در ایجاد اتحاد و کار تیمی‌ست:

با سایر پادشاهانی که نزدیکت هستن، دست به دست هم بده تا پادشاه پادشاهان شوی. اتحاد ناگسستنی با دوستان خودت بساز تا با سایر رقبا از سایر کشورها در جهان بجنگی.

● سرورم! تسخیر سرزمین های بیشتر به گسترش امپراطوری ات کمک میکند:

مسیر شما بسوی تاج و تخت بدون چالش نخواهد بود. استراتژی و توانایی خود را در ویژگی های بازی یک نفره و بازی تن به تن به چالش بکشید. برای افتخار، برای شکوه و برای پادشاهی، ارتشت رو هدایت کن تا دشمن رو خرد و نابود کنی و به تسلط همه جانبه به اونها برسی!

● سرورم! یک سلسله سلطنتی پهناور ایجاد کنید:

فرزندان خود را بزرگ کنید و ازدواج شان را ترتیب دهید تا مطمئن شوید که نسب و نژاد شما برقرار و موفق خواهد بود. پشت هر پادشاه موفق یک خانواده قوی و با درایت قرار گرفته است.

آیا شما کسی هستید که برای دفاع از مردم و سرزمین خود قدم پیش خواهید گذاشت؟

آیا شما کسی هستید که از هرچه دارید برای دفاع از سرزمین خود میگذرید؟

آیا شما کسی هستید که قدرت امپراطوری را دوباره تقویت می کنید؟

سرورم! افسانه شما از همین حالا شروع می شود … پس الان رایگان دانلود کنید و بقیه رو به چالش بکشید!
my Lord! “Crown Story” is an online strategy game and simulation of the life of the kingdom of a vast land. As King of the Land, you will experience all aspects of the royal family, including: courteous thrilling stories, conspiracies and alliances, hostile policies and decisive battle, and policy-making and reasoning!

So reign wisely and expand your realm, and eventually become a kingdom that everyone will envy!

بازی Game Features ★★★

● My lord! Find the forces under your control:

Exemplary knights, scary fighters, loyal predecessors, smart strategists. What do you suggest, my server? Let them help you.

● My lord! Have your kingdom:

Supervise your council and take care of the affairs of the kingdom, issue the necessary rulings and see the prosperity of your kingdom. Manage essential resources such as money, food, and soldiers to develop the kingdom. Strengthen yourself to resist enemies who dare to attack you and show them who the king is!

● My lord! Power in building unity and teamwork:

Shake hands with other kings who are nearby to become the king of kings. Make an unbreakable alliance with your friends to fight other competitors from other countries in the world.

● My lord! Conquering more lands will help expand your empire:

Your path to the throne will not be without challenges. Challenge your strategy and ability in one-on-one game-by-game features. For honor, for glory, and for the kingdom, lead the army to crush and destroy the enemy, and to conquer them by all means!

● My lord! Create a vast royal dynasty:

Raise your children and arrange their marriage to make sure your lineage and race are successful. Behind every successful king is a strong and wise family.

Are you the one who will take steps to defend your people and your land?

Are you the one who goes through everything you have to defend your land?

Are you the one who is re-strengthening the power of the empire?

my Lord! Your legend begins right now … so download now for free and challenge the rest!

You may also like