Picnic Cuvânt 8 APK (MODs, Unlimited money) Download on Android

Advertisement

Picnic Cuvnt 8 APK MODs Unlimited money Download on Android

Picnic Cuvânt Download .APK MODDED for Android

you can download the latest Picnic Cuvânt .APK Mod file For Android
Playstore id = com.rillby.word

Picnic Cuvânt Information

Version 8
Category Word
Size 96MB
uploaded by https://modunlimit.com/
Updated 2021-03-02
Required APP Android 4.1+
Totall Download 50,000+

What Is New

DOWNLOAD

Total votes: 2.0

Picnic Cuvânt 8 APK (MODs, Unlimited money) Download on Android Picnic Cuvânt este un puzzle super distractiv de căutare de cuvinte din limba română, trebuie să găsești toate cuvintele pe care le poți face folosind literele din cerc! Găsirea cuvintelor face ca plăcile lor de litere să apară pe tabla de joc, ceea ce facilitează găsirea mai multor cuvinte. Găsiți toate cuvintele de pe tabla de joc pentru a câștiga nivelul și a debloca următorul nivel!
Găsiți cuvinte extra și primiți bonusuri pe care le puteți folosi la cumpărarea de indicii pentru a debloca nivelurile grele.

Cuvintele sunt plasate în așa fel încât unele litere se intersectează cu literele din alte cuvinte oferind o interfață plăcută în rezolvarea acestor puzzle-uri.

Cum se joacă!
Să joci acest joc de puzzle de cuvinte este ușor! Pur și simplu glisați degetul peste literele din roata de cuvinte pentru a forma cuvinte. Găsiți toate cuvintele corecte pentru a completa nivelul! Colectați cuvinte suplimentare pentru a câștiga monede bonus! Acest joc vine cu 700 de niveluri, astfel încât să nu te simți niciodată plictisit!
La fiecare 5 niveluri primți un cuvânt bonus pentru care primiți monezi îndată ce îl găsiți.

Power ups!
Blocat la un nivel greu? Utilizați una dintre puteri pentru a afișa una sau mai multe litere pe tabla de joc sau selectați o literă specifică pe care doriți să o afișați!
Aveți disponibilitatea de a folosi reclame pentru a primi monezi apăsând pe buttonul AD din dreapta jos.

Cuvinte în plus!
Cuvintele găsite la un nivel care nu fac parte din nivel vă oferă monede bonus!

Joc de Cuvinte este un joc de cuvinte distractiv și provocator pe care îl poți juca oricând! Testează-ți abilitățile de dicționar și vezi dacă ai nevoie de toate indiciile! Cel mai bun dintre toate, Joc de Cuvinte este un joc GRATUIT!

Fiecare colecție folosește o imagine diferită pentru a crea un mediu plăcut căutării de cuvinte. Avansând printre colecții si niveluri jocul devine mai greu și va provoacă mintea la căutarea de noi cuvinte din dicționarul limbii române.

Magazin
Aveți posibilitatea de a cumpăra următoarele lucruri:
Opriți reclamele

50 de rubine

100 de rubine

500 de rubine

1000 de rubine

2500 de rubine

Cumpărând lucruri în acest joc faceți posibilă îmbunătățirea acestui joc si dezvoltarea a noi jocuri în limba română.

Acest joc va fi updatat în mod regulat pentru a vă pune la dispoziție noi colecții de cuvinte și apreciem dacă veți răspândi aceste jocuri de cuvinte printr-un share celor apropiați.

Focusul nostru este în a crea jocuri de cuvinte de calitate și ne axăm în mod principal pe cuvinte din limba română. Cuvintele au fost atent selecționate pentru a oferi o gamă variată de cuvinte comune începând de la cuvinte simple și ajungând la cuvinte complicate pe parcurs ce avansați în joc.

Verificați și celelalte jocuri ale noastre care conțin o gamă variată de jocuri de cuvinte în mod special în limba română dar nu numai.

Descărcați acum pentru a vă bucura de un joc de puzzle de cuvinte încrucișate relaxant, dar provocator!

Dacă descoperiți greșeli în aceste jocuri de cuvinte vă rugăm să ne contactți la adresa de email [email protected]

Vă mulțumim că a-ți ales să descărcați jocurile noastre!
Picnic Cuvânt is a super fun Romanian word search puzzle, you have to find all the words you can make using the letters in the circle! Finding words makes their letter boards appear on the game board, making it easier to find more words. Find all the words on the game board to win the level and unlock the next level!
Find extra words and receive bonuses that you can use to buy clues to unlock heavy levels.

The words are placed in such a way that some letters intersect with the letters in other words providing a pleasant interface in solving these puzzles.

How to play!
To play this word puzzle game is easy! Simply swipe your finger over the letters in the word wheel to form words. Find all the correct words to complete the level! Collect extra words to win bonus coins! This game comes with 700 levels, so you never feel bored!
For every 5 levels you receive a bonus word for which you receive coins as soon as you find it.

Power ups!
Locked to a heavy level? Use one of the powers to display one or more letters on the game board, or select a specific letter that you want to display!
You are available to use ads to receive coins by clicking the AD button at the bottom right.

Extra words!
Words found at a level that are not part of the level give you bonus coins!

Word Game is a fun and challenging word game that you can play anytime! Test your dictionary skills and see if you need all the clues! Best of all, Word Game is a FREE game!

Each collection uses a different image to create a pleasant search environment. Advancing through collections and levels, the game becomes more difficult and will challenge the mind to look for new words in the Romanian language dictionary.

Store
You can buy the following things:
Stop ads

50 rubies

100 rubies

500 rubies

1000 rubies

2500 rubies

By buying things in this game you make it possible to improve this game and develop new games in Romanian.

This game will be updated regularly to provide you with new word collections and we appreciate if you spread these word games through a share to those close to you.

Our focus is on creating quality word games and we focus mainly on Romanian words. The words have been carefully selected to offer a wide range of common words from simple words to complicated words as you progress through the game.

Check out our other games that contain a wide range of word games, especially in Romanian but not only.

Download now to enjoy a relaxing but challenging crossword puzzle game!

If you find mistakes in these puns please contact us at [email protected]

Thank you for choosing to download our games!
Rezolvate probleme
Redus reclame

You may also like