Sky Castle: ปราสาทกลางฟ้า 1.0.5 APK (MODs, Unlimited money) free Download on Android

Advertisement

Sky Castle 1.0.5 APK MODs Unlimited money free Download on Android

Sky Castle: ปราสาทกลางฟ้า Download .APK MODDED for Android

you can download the latest Sky Castle: ปราสาทกลางฟ้า .APK Mod file For Android
Playstore id = com.r2games.sklr.ty

Sky Castle: ปราสาทกลางฟ้า Information

Version 1.0.5
Category Role Playing
Size 96MB
uploaded by https://modunlimit.com/
Updated 2021-03-03
Required APP Android 6.0+
Totall Download 100,000+

What Is New

DOWNLOAD

Total votes: 10.0

Sky Castle: ปราสาทกลางฟ้า 1.0.5 APK (MODs, Unlimited money) free Download on Android Sky Castle: ปราสาทกลางฟ้า- มาพบกันที่เมืองกลางฟ้านะ!

Official page: https://skycastle.r2game.com/
Facebook:https://www.facebook.com/th.skycastle
Twitter: https://twitter.com/SkyCastle_TH

นายท่าน ฉันจะไปรอคุณที่อีกมิติหนึ่งนะ
เดี๋ยวก่อน คุณลืมสัญญาของเราไปแล้วใช่ไหม?
รีบไป ตรงนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันเอง!
ในหัวของฉันมีเพียงคำพูดไม่กี่คำ ชะตากรรมทำให้ฉันต้องขึ้นไปยังรถไฟที่ไม่มีจุดหมายปลายทางขบวนนี้ และคำมั่นสัญญาอันเลือนลางกับเขา…

บูม!ประตูแห่งฟ้าถูกเปิดแล้ว ณ บัดนี้
นักผจญภัยที่รักทั้งหลาย:
พบกับการผจญภัยมหัศจรรย์สุดผ่านห้วงมิติกาลเวลา ”ปราสาทกลางฟ้า”
ออกเดินทางวันที่ กรกฎาคม 2563
Facebook:https://www.facebook.com/th.skycastle

ของขวัญมากมายสำหรับเวอร์ชั่นไทย เพียงแค่โหลด
ก็ได้รับสัตว์วิเศษ ”นกกระจกเมฆ” ไปเลยทันที
——————————————

ด้านล่างเป็นคำอธิบายการผจญภัยครั้งนี้ >>

STOP1:
เริ่มฉากดีต่อใจ เริ่มต้นการผจญภัยสุดแฟนตาซี
【癒し系シーンxファンタジー冒険】

STOP2:
แต่งตัวให้น่ารักกว่าใคร แล้วออกไปปาร์ตี้สุดโรแมนติก
【キュートでスタイリッシュなコスチュームxロマンチックなパーティー】

STOP 3:
พาสัตว์เลี้ยงสุดแบ๊วไปเที่ยวแบบAR และทำนายดวงดาวกัน
【かわいいペットとのAR旅行x星占い】

STOP 4:
รวมทีมกับเพื่อนออกไปสู้กับมอนสเตอร์ หรือพูดคุยกันผ่านสังคมที่อบอุ่น
【チーム プレーx暖かいインタラクション】

STOP 5:
ไปเดทอย่างหวานชื่น แล้วจัดงานแต่งให้ยิ่งใหญ่ไปเลย
【甘い約束 X 幸せな結婚式】

สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกคนเพลิดเพลินไปกับการเดินทางนะ~!

คำแนะนำ

ซอฟต์แวร์นี้มีเกี่ยวข้องกับความรุนแรง การหาเพื่อนและความรัก เพศ(ตัวละครแต่งกายด้วยชุดที่มีลักษณะเฉพาะ)
ในเกมให้บริการชำระ ซื้อขายเงินตราเกม และวัตถุต่างๆเป็นต้น
โปรดระวังเวลาในการเล่นเกม หลีกเลี่ยงการหมกมุ่นมากเกินไป
※ในกรณีที่มีปัญหาเครือข่าย คุณสามารถลองเปลี่ยนเครือข่าย หรือลดคุณภาพของภาพลงได้
※ซอฟต์แวร์นี้ให้ดาวน์โหลดฟรี และมีเนื้อหาที่ต้องชำระบางส่วน
※อย่าเล่นต่อเนื่องเป็นเวลานาน และโปรดพักผ่อนให้เหมาะสม

อธิบายการเข้าถึงสิทธิ์ของแอพมือถือ
โปรดอนุญาตสิทธิ์การเข้าถึง ขณะใช้แอพนี้ เพื่อการใช้งานให้เป็นปกติ
[สิทธิ์การเข้าถึงที่ต้องการ]
ฟังก์ชันเน็ต:ข้อมูลเซลลูลาร์&wifi
อ่าน/เขียน หน่วยความจำ

[การอนุญาตที่เลือกได้]
บันทึก ภาพ/มีเดีย/ไฟล์: บันทึกคลิป อัพโหลดภาพและวิดีโอ
※ การอนุญาตเสริมนี้ไม่มีผลต่อการเล่นเกม
※ การอนุญาตนี้จะสามารถใช้ได้เฉพาะบางประเทศเท่านั้นดังนั้นอาจจะไม่ได้ทำการจัดเก็บเบอร์โทรศัพท์ไว้ทั้งหมด

[วิธีที่ยกเลิกการเข้าถึงสิทธิ์]
Android 6.0 หรือสูงกว่า – ตั้งค่า > แอปพลิเคชั่น > สิทธิ์การอนุญาตแอป > รายการอนุญาต>เลือกอนุญาตหรือยกเลิกการเข้าถึงสิทธิ์
ต่ำกว่า Android 6.0 – หลังจากอัพเดทระบบค่อยยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงหรือลบแอพ
*แอพนี้ไม่สนับสนุนฟังก์ชันอนุญาตต่างหาก โปรดใช้วิธีที่ดังกล่าวยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึง
Sky Castle: Castle in the Sky – Let’s meet in the city in the sky!

Official page: https://skycastle.r2game.com/
Facebook: https: //www.facebook.com/th.skycastle
Twitter: https://twitter.com/SkyCastle_TH

Master, I’m going to wait for you in another dimension.
Wait, you have forgotten our promise, have you?
Hurry up here, leave it to me!
There are only a few words in my head. Fate made me get on this destiny train. And a vague promise to him …

Boom! The gates of the sky are now opened.
Dear adventurers:
Experience a wonderful adventure through the space of time. “Castle in the Sky”
Departing on July 2020
Facebook: https: //www.facebook.com/th.skycastle

Many gifts for the Thai version just load.
Received a magical animal “Bird Mirror Cloud” immediately
———- ———-——————

Below is a description of this adventure >>

STOP1:
The beginning of a good scene Let’s start a fantasy adventure.
し 系 シ ー ン x フ ァ ン タ ジ ー 冒 険】

STOP2:
Dress to be cuter than anyone. And go out to a romantic party
ュ ー ト で ス タ イ リ ッ シ ュ な コ ス チ ュ ー ム x ロ マ ン チ ッ ク な パ ー テ ィ ー】

STOP 3:
Take your cute pet on an AR trip And predict the stars together
【か わ い い ペ ッ ト と の AR 旅行 x 星 占 い】

STOP 4:
Team up with your friends to fight monsters. Or chatting through a warm society
チ ー ム プ レ ー x 暖 か い イ ン タ ラ ク シ ョ ン】

STOP 5 :
Go on a date sweetly And arrange a grand wedding
甘 い 約束 X 幸 せ な 結婚 式】

Lastly, I wish you all to enjoy your journey ~!

Advice

This software is violent. Making friends and love Gender (characters dressed in characteristic costumes)
In the game, the service is paid. Trading game currency And various objects etc.
Please be careful when playing the game. Avoid becoming too obsessed.
※ In case of network problems You can try to change the network. Or reduce the image quality
※ This software is free to download. And contains some paid content
※ Do not play continuously for a long time. And please rest properly

Explain the access permissions of the mobile app.
Please allow access permission while using this app for normal use.
[Required access rights]
Internet function: Cellular data & wifi
Read / write memory

[Optional permission]
Save Images / Media / Files: Record clips, upload pictures and videos.
※ This optional permission does not affect gameplay.
※ This permission is only available in certain countries, so phone numbers may not be collected at all.

[How to revoke access rights]
Android 6.0 or higher – Settings> Applications> App permissions> Permission list> Select to allow or revoke permission access.
Below Android 6.0 – After a system update, revoke access or delete apps.
* This app does not support a separate permission function. Please use the above method to cancel the access right.
ปรับการเชื่อมต่อเซิร์ฟให้ดีขึ้น
เวอร์ชั่นเปิดตัวครั้งแรก

You may also like