Bible Quiz 1.1.0 APK (MODs, Unlimited money) Download on Android

Advertisement

Test Biblic 1.0.6 APK MODs Unlimited money Download on Android

Test Biblic Download .APK MODDED for Android

you can download the latest Test Biblic .APK Mod file For Android
Playstore id = com.bible.trivia.biblequiz.rm

Test Biblic Information

Version 1.0.6
Category Trivia
Size 96MB
uploaded by https://modunlimit.com/
Updated 2021-07-22
Required APP Android 4.4+
Totall Download 5,000+

What Is New

DOWNLOAD

Total votes:

Test Biblic 1.0.6 APK (MODs, Unlimited money) Download on Android Test Biblic este un nou joc biblic creat pentru persoanele interesate de scripturile biblice. În acest joc, tot ce trebuie să faceți este să aflați răspunsul corect la o întrebare biblică. Testele provin din toate cărțile biblice, precum Geneza, 2
Cronici, Daniel, Exod Ezra, Osea, Levitic, Neemia și așa mai departe. În acest joc creștin provocator, veți afla cât de multe știți despre poveștile și citatele biblice. Nu ratați această șansă și creșteți-vă cunoștințele biblice într-un mod distractiv.

DE CE ÎNTREBATUL BIBLIC
✝ Un manual cuprinzător pentru a vă testa cunoștințele biblice;
✝ Teste despre povești biblice, sfinți și versete;
✝ Testul esențial al cunoașterii religioase pentru oamenii creștini;
✝ Testele de formare a creierului sunt o modalitate inteligentă de a vă îmbunătăți cunoștințele biblice;
✝ Luminează-te prin înțelepciunea cuvintelor lui Dumnezeu din acest joc.
✝ Joc excelent pentru a-ți hrăni spiritul cu adevărul lui Dumnezeu.

CARACTERISTICI
✝ Peste 4000 de teste din Vechiul și Noul Testament pentru a testa gratuit cunoștințele biblice;
✝ Ușor de început, dar greu de ridicat. Chiar stăpânești scripturile biblice?
✝ Joacă acest joc trivia biblic cu muzică blândă și o interfață de utilizator plăcută;
✝ Inspirat pentru întreaga zi de cuvintele motivante ale lui Dumnezeu, simțiți puterea și înțelepciunea de la Dumnezeu;
✝ Trivia biblică potrivită pentru toți oamenii care sunt interesați de Biblie și de Dumnezeu;
✝ Recuzită utilă vă va ajuta când întâlniți testul greu;
✝ Recompensă misterioasă după fiecare capitol câștigător;
✝ Un singur jucător joacă trivia biblică offline în orice moment.

CUM SE JUCĂ
✝ Atingeți butonul RĂSPUNS DREAPTA în opțiunile multiple;
✝ Trebuie să prindeți răspunsul corect în 20 de secunde; Poți să-l as?
✝ Există 3 teste pentru fiecare nivel și o recompensă misterioasă pentru tine după terminarea întregului nivel;
✝ Folosiți „Lumina” pentru a elimina un răspuns greșit; Folosiți „Diamante” pentru a cumpăra cu încă 20 de secunde dacă timpul dvs. este epuizat.

CONTACTEAZĂ-NE
Test Biblic este destul de nou acum, astfel încât ideile și feedback-ul dvs. ar fi un sprijin imens pentru noi pentru a face un joc mai bun, nu ezitați să ne trimiteți un e-mail la [email protected]

Dacă îți plac jocurile biblice de trivia, acest joc este făcut pentru tine. Este SUPER captivant. DESCARCĂ GRATUIT astăzi și reîmprospătează-ți mintea cu cuvântul lui Dumnezeu!
Bible Test is a new Bible game created for people interested in Bible scriptures. In this game, all you have to do is find the correct answer to a Bible question. The tests come from all the books of the Bible, such as Genesis, 2
Chronicles, Daniel, Exodus Ezra, Hosea, Leviticus, Nehemiah and so on. In this challenging Christian game, you will learn how much you know about Bible stories and quotes. Don’t miss this opportunity and increase your Bible knowledge in a fun way.

WHY THE BIBLE QUESTION
✝ A comprehensive textbook to test your Bible knowledge;
✝ Tests about biblical stories, saints and verses;
✝ The essential test of religious knowledge for Christian people;
✝ Brain formation tests are a smart way to improve your biblical knowledge;
✝ Enlighten yourself through the wisdom of God’s words in this game.
✝ Excellent game to feed your spirit with the truth of God.

CHARACTERISTICS
✝ Over 4,000 Old and New Testament tests to test Bible knowledge for free;
✝ Easy to start, but hard to lift. Do You Really Master the Bible?
✝ Play this biblical trivia game with soft music and a pleasant user interface;
✝ Inspired for the whole day by God’s motivating words, feel the power and wisdom of God;
✝ Biblical trivia suitable for all people who are interested in the Bible and God;
✝ Useful props will help you when you encounter the difficult test;
✝ Mysterious reward after each winning chapter;
✝ One player plays biblical trivia offline at any one time.

HOW TO PLAY
✝ Touch the RIGHT ANSWER button in the multiple options;
✝ You have to catch the correct answer in 20 seconds; Can I have it?
✝ There are 3 tests for each level and a mysterious reward for you after completing the entire level;
✝ Use “Light” to eliminate a wrong answer; Use “Diamonds” to buy with another 20 seconds if your time is up.

CONTACT US
Biblical Test is fairly new now, so your ideas and feedback would be a huge support for us to make a better game, feel free to email us at [email protected]

If you like bible trivia games, this game is for you. It’s SUPER addictive. DOWNLOAD for FREE today and refresh your mind with God’s word!
1. Piei noi adăugate;
2. Bug remediat.

You may also like